Hoppa till innehåll

Nosework Kurser

Anmälningsvillkor – Läs igenom detta innan du anmäler dig.

Nosework steg 1

Kursen passar dig som vill träda in i Noseworkens spännande värld. Att använda sitt luktsinne, som är hundens främsta sinne, är bland det bäst hundarna vet. Dessutom kan alla delta oavsett ras eller ålder. Sporten går ut på att hund och ägare söker efter specifika dofter i olika miljöer. 

Under kursen kommer vi ägna oss åt att lägga en stabil grund genom att börja befästa doft, läsa hund och lära oss lite kring de olika momenten. Fokus ligger på behållarsök och inomhussök.
Syftet med kursen är att skapa en hund med självförtroende i sökmomentet som med glädje och självklarhet påbörjar nya sök.
Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov. Kursen innehåller både praktik och teori.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Dock är en god vardagslydnad en bra grund.

Antal deltagare: max 6 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Nosework steg 2

Kursen passar dig som påbörjat Nose Work träningen och som vill lära dig mer om dofternas värld.

Under kursen kommer vi träna vidare på eukalyptus på behållare och inomhus, men lägger även till även utomhussök och fordonsök. Vi börjar träna på svårare sök.
Eventuellt hinner vi börja träna in nästa doft som är lagerblad.

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaperna i nosarbetet och att efter avslutad kurs ha så pass mycket kunskap med sig så att ekipaget kan prova på att tävla.

Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov. Kursen innehåller både praktik och teori.

Förkunskaper: Ekipaget bör ha gått en Nose Work steg 1.

Antal deltagare: max 6 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Nosework Tematräning

Tema – Urvalsbanor

På den här träningen fokuserar vi på olika former av urvalsbanor. Genom urvalsbanor boostar vi doften för att den ska få ett högt värde för hunden. Om vi vill kan vi träna på att läsa av hunden eller forma fram hur hunden ska visa oss var doften är.

Tema – Finsök

På den här träningen lär vi hunden att vara noggrann när den närmar sig doften. Genom olika övningar får vi hunden att förstå att den behöver visa exakt var doft källan är.

Tema – Högt och Lågt

På den här träningen jobbar vi med höga och låga gömmor och varierar så att hunden förstår att den i ett sök måste söka både högt, lågt och mittemellan.

Tema – Behållarsök

På den här träningen jobbar vi uteslutande med behållare av olika slag och på olika sätt. Vi fokuserar på att hunden ska vara lika noggrann och visa lika tydligt i ett behållarsök som i andra sök. Vi kan också prova olika strategier för att hunden ska vara lite mer försiktig med behållarna om det behövs.

Tema – Störningsträning

På den här träningen jobbar vi för att hitta lagom svåra störningar för varje hund så att den utvecklas i sin uthållighet och sökmotivation.

Tema – Inomhussök

På den här träningen ställer vi upp en eller flera inomhusmiljöer som vi sedan söker i. Vi kan ha ett stort område eller flera små. Vi kan ha en eller flera gömmor. Gömmorna kan sitta högt eller lågt. Vi varierar så mycket som vi kan och anpassar nivån utifrån er som deltar på träningen.

 

Förkunskaper: Hunden ska känna till doften eukalyptus

Antal deltagare: max 6 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Coachgrupp i Nosework

Nu har du chansen att bli coachad i nosework under en hel termin!

Under regelbundna träffar arbetar vi med olika delar inom noseworken för att utvecklas så mycket som möjligt. Vi utvecklar tävlingsmomenten i sin helhet men tränar även på mindre moment så som finsök, markeringar, koppla på nosen från start och andra delar som under terminen visar sig behövas hos de deltagande ekipagen.

Övningar och coachning anpassas utifrån deltagarnas behov. Kursen innehåller både teori och praktik

Förkunskaper: Hunden ska kunna doften eukalyptus och bör ha provat på alla 4 sökformerna behållare, inomhus, utomhus och fordon

Antal deltagare: max 6 ekipage

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.