Hoppa till innehåll

Innehåll

Anmälningsvillkor Kurser

Kursavgiften innehåller en anmälningsavgift på 30%, hela kursavgiften betalas vid anmälan. Anmälan till kurs är bindande om den inte återtas enligt nedanstående villkor.
Återbud
Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar efter din anmälan, du har då rätt att återfå kursavgiften reducerad med anmälningsavgiften. Avbokar du senare än 14 dagar efter din anmälan har du inte rätt till återbetalning.
Kursavbrott
Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften reducerad med anmälningsavgiften. För att en återbetalning ska kunna ske krävs att Stockholms Hundsportcentrum meddelas via mail.
Inställd kurs
Det kan komma att hända att vi tvingas ställa in en kurs före start. I detta fall återbetalas hela kursavgiften inklusive anmälningsavgiften.

Följande gäller även för våra kurser:


Lokalen
Hallen är uppdelad i tre delar avskilda med draperier samt staket. Detta kan medföra en ganska hög ljudnivå i det fall flera grupper tränar samtidigt.
Antal personer
Kursavgiften gäller för en hund. Det går bra att vara två personer, dock är det viktigt att en person har huvudrollen under kursen. Vi ser helst att man inte är fler än två personer per hund.
Missat kurstillfälle
Om du av någon anledning missar ett kurstillfällen kan detta dessvärre inte tas igen eller ersättas.
Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd. Minderåriga måste ha med sig en målsman under kursers gång då denne är huvudansvariga för hunden.
Löptikar
Vi tillåter löptikar på kursen, dock måste de bära tikskydd inne i hallen. Tala om ifall du har en tik som löper och vänligen håll extra avstånd till de andra deltagarna.
Ansvar
All träning på Stockholms Hundsportcentrum sker på egen risk och samtidigt gäller naturligtvis strikt hundägaransvar.

Bokningsvillkor Träningshallen

Trivselanvisningar
Vi har en mycket hög ambitionsnivå på Stockholms Hundsportcentrum vad gäller kvaliteten på anläggningen och möjligheten för Er, våra gäster, att trivas under vistelsen hos oss. För att uppnå denna strävan så att vi alla kan njuta av träning och tävlan under bästa möjliga förhållanden på såväl kort som lång sikt ber vi er som bokat att respektera våra trivselanvisningar och se till att även era medföljande deltagare respekterar dem.
Vänligen se till att du som tränar är ute ur hallen senast när klockan slår hel timme. Låt de som har tränat innan lämna hallen innan du som ska träna går in, detta för att bytet ska gå så smidigt som möjligt.

Vi ber dig även notera att:

 • Du endast får disponera lokalen under den tid du bokat.
 • Du endast får disponera den halldel du bokat även om det skulle finnas andra lediga.
 • Endast inneskor eller strumpor innanför skogränsen.
  Vänligen torka av hunden på handdukarna som finns innanför skogränsen.
 • Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hallen.
 • Löptikar är välkomna, men ska använda tikskydd.
 • Om det sker en ”hundolycka”, vänligen använd de gröna städstationerna som är utplacerade i varje halldel för att fräscha upp.
 • Se till att minimera störningar för andra som tränar.
 • Undvik i största möjliga utsträckning att din hund skäller i onödan.
 • I varje halldel finns det ett antal burar till förfogande.
 • Vid eventuell skada på utrustning i hallen, vänligen kontakta oss direkt.
 • All träning på Stockholms Hundsportcentrum sker på egen risk och samtidigt gäller naturligtvis strikt hundägaransvar.

 

Bokningsvillkor
Vi har ett kodsystem till dörrarna. Koden får du i ett sms i samband med bokningen. Samma kod används till Caféet. Koden är personlig (har du flera bokningar är det alltid samma kod) och aktiv under tiden du har en bokning
I hyran av hallen ingår användning av utrustningen i den bokade halldelen.
All träning på Stockholms Hundsportcentrum sker på egen risk och samtidigt gäller naturligtvis strikt hundägaransvar.
När du bokat tid accepterar du att följa våra trivsel anvisningar. Dessa är naturligtvis skapade för att ge alla besökare den bästa möjliga upplevelsen. Tack på förhand för att du vill hjälpa till med detta. Se under rubriken Trivselanvisningar längst ner på sidan.

Avbokning/Ombokning
Avbokning och ombokning sker via mail till josefine@stockholmshundsportcentrum.se. Vänligen ange datum, tid och halldel samt namnet på bokningen. Avbokning måste ske senast 48 timmar innan den bokade tiden för att återbetalning ska göras. Ombokning måste ske senast 48 timmar innan den bokade tiden för att betalningen ska få utnyttjas till en ombokning.
För större bokningar och bokningar för en hel säsong måste avbokningen ske minst en månad innan.

Antal personer
Priserna räknas utifrån antal personer som tränar, inte på antalet hundar man tränar. Personer som medföljer utan att själva träna räknas inte i priset. Det går givetvis att i efterhand ändra det antal personer som bokningen ska gälla för. Tilläggsbetalningar kan göras via bokningssytemet, välj då tjänsten ”extra deltagare” och följ anvisningarna.

Bokningsvillkor Hundrastgården

Trivselanvisningar

 • FÖR ALLAS TREVNAD, VÄNLIGEN PLOCKA UPP EFTER DIN HUND!
 • Du endast får disponera hagen under den tid du bokat.
 • Endast friska och vaccinerade hundar får vistas i hagen.
 • Du ansvarar för att plocka upp efter din hund.
 • Det är inte tillåtet att lämna efter sig mat, godis, leksaker eller andra föremål i hagen.
 • Vid eventuell skada av tex staketet eller liknande, vänligen kontakta oss direkt.
 • All aktivitet i hagen sker på egen risk och samtidigt gäller naturligtvis strikt hundägaransvar.

Bokningsvillkor
Vi har ett kodsystem till dörrarna. Koden får du i ett sms i samband med bokningen. Samma kod används till Caféet. Koden är personlig (har du flera bokningar är det alltid samma kod) och aktiv under tiden du har en bokning

Låt innanvarande bokning lämna rastgården innan du går in.
Notera att det inte är tillåtet att vistas i rastgården före eller efter din bokade tid.
Notera att det inte är tillåtet att bedriva kursverksamhet i rastgården.

Avbokning/Ombokning
Avbokning och ombokning sker via mail till josefine@stockholmshundsportcentrum.se. Vänligen ange datum, tid och namnet på bokningen. Avbokning måste ske senast 24 timmar innan den bokade tiden för att återbetalning ska göras. Ombokning måste ske senast 24 timmar innan den bokade tiden för att betalningen ska få utnyttjas till en ombokning.

Antal personer
Priserna räknas utifrån antal personer som vistas med egen hund i rastgården. Personer som medföljer utan att själva träna räknas inte i priset. Det går givetvis att i efterhand ändra det antal personer som bokningen ska gälla för. Tilläggsbetalningar kan göras via bokningssytemet, välj då tjänsten ”extra deltagare” och följ anvisningarna.