Hoppa till innehåll

Agilitykurser

Anmälningsvillkor – Läs igenom detta innan du anmäler dig.

Agility Tävlingsinriktad Grundkurs – för dig med siktet inställt på tävling, från första steget och vidare framåt. Från 12 veckor.

Agility Nybörjarkurs – för dig som vill ta första steget in i agilityns underbara värld. Från 8 månader.

Agility Fortsättningskurs – för dig som gått en Nybörjarkurs alternativt innehar motsvarande kunskaper. Från ca 10 månader.

Agility Handlingskurs steg 1 – för dig som gått Nybörjare- och Fortsättningskurs alternativt innehar motsvarande kunskaper. Från ca 1 år.

Agility Handlingskurs steg 2 – för dig som gått Nybörjare-, Fortsättning- och Handlingskurs steg 1 alternativt innehar motsvarande kunskaper. Från ca 1 år.

Running Contacts – för dig som vill börja din RC träning alternativt vill få hjälp vidare.

Tema kurser, Banträningar mm – för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika områden.

Coachgrupper – för dig som kommit en bit i din träning och som vill ha en kontinuerlig träning terminsvis.

Har du gått kurs tidigare och behöver hjälp att välja rätt steg? Tveka inte att höra av dig till oss för rådgivning!

Agility Tävlingsinriktad Grundkurs

Har du siktet inställt på tävlingsbanorna och vill skapa de bästa förutsättningarna för din agilityträning från första steget och vidare framåt? Då är det här rätt kurs för dig!

Nu erbjuder vi möjligheten att under en hel termin få kontinuerlig träning tillsammans med våra erfarna instruktörer i hur man på bästa sätt startar upp en kommande agilitykarriär med siktet inställt på tävlingsbanorna. Kursen går varannan vecka för att optimera träningen mellan tillfällena. Kursen passar hundar i alla åldrar, från valpar till äldre hundar.

Under kursen jobbar vi med grundträning som är a och o för att bygga upp det blivande agilityekipaget. Därefter bygger vi på mer och mer kunskap inom de olika områdena i agilityträningen, helt anpassat efter gruppens, och självklart även individernas, behov. I och med att kursen sträcker sig över en längre tid får ekipagen verkligen möjligheten att utvecklas tillsammans med stöttning av instruktören.

Syftet med kursen är att ge ekipagen verktyg och kunskap om agilityträningens olika delar och därmed skapa de grundläggande förutsättningar som krävs för att bli ett välutbildat agilityekipage.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs dock ska valpar vara minst 12 veckor gamla och hunnit få sin sista vaccinering innan kursen påbörjas.

Antal deltagare: max 5 ekipage
Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Introduktionskurs

Vill du testa agility? Då är detta rätt kurs för dig!

Kursen är avsedd för dig som vill ta det första steget in i agilityns underbara värld.

Under denna introduktionskurs ger vi en försmak av agilitysporten på ett väldigt lättillgängligt vis. Vi testar igenom samtliga hindertyper och provar även kortare kombinationer.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en första introduktion av agilityhindren på ett trygghet vis så att de därefter med glädje och självförtroende kan gå vidare med träningen på den nivå man så önskar.

Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov. Kursen innehåller både praktik och teori.

Förkunskaper: Hunden ska helst vara minst 1 år gammal. Viss allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Antal deltagare: max 6 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Nybörjarkurs

Är du nyfiken på agility? Då är detta rätt kurs för dig!

Kursen är avsedd för dig som vill ta det första steget in i agilityns underbara värld.

Under kursen går vi igenom hur man kan lära in de olika agilityhindren, får hunden att söka hinder självmant samt bygga hundens självförtroende för olika hinder. Vi jobbar även med generell grundträning gällande övningar kopplade till agility, grunderna är a och o för att bygga upp det blivande agilityekipaget.

Syftet med kursen är att ge hundarna trygghet och gott självförtroende i agilitysituationen som gör att de med glädje går vidare i agilityvärlden.

Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov. Kursen innehåller både praktik och teori.

Förkunskaper: Hunden ska vara minst 8 månader gammal. För unga hundar anpassas vissa övningar. Viss allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Antal deltagare: max 6 ekipage
Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Fortsättningskurs

Kursen är avsedd för dig som vill gå vidare i den fantastiska agilityvärlden, oavsett om du har siktat inställt på tävling eller att ha sporten som en rolig aktivering! Kursen passar för hundar på 8 månader och uppåt, och som med stor fördel gått en Agility Grundkurs.
Under kursen fortsätter vi jobba med hindren vi lärt oss på Grundkursen. Vi börjar träna på kombinationer där vi lär oss de grundläggande färdigheterna gällande vår handling i from av de tre bytena: framförbyte, blindbyte och bakombyte. Vi kommer påbörja träningen gällande självständighet, fokus fram, cirkelträning samt introducera gungan. Därtill vidareutvecklar vi träningen av våra svängkommandon, kontaktfältsbeteende mm.
Syftet med kursen är att deltagarna ska bygga vidare på sina agilitykunskaper så att de kan ta sin träning till nästa nivå och på sikt bli ett säkert och starkt sammansvetsat ekipage på agilityplanen.
Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov samt hundens ålder.
Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått en Agility Nybörjarkurs, eller inneha motsvarande kunskaper. God allmänlydnad är en bra förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt. Hunden ska vara ca 10 månader och uppåt.

Antal deltagare: max 5 ekipage
Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Handlingskurs steg 1

Kursen är avsedd för dig som med stor fördel redan gått vår Grundkurs och Fortsättningskurs och som vill jobba vidare med agilityträningen med fokus på att vidareutveckla sina kunskaper kring Handlingen. Kursen riktar sig till hundar från ca 10 månader och uppåt.
Under kursen kommer vi att fokusera på de grundläggande kunskaperna i handlingen och därifrån jobba med att lära oss nya handlingstekniker. Vi arbetar med svängar av olika slag, ta hinder från baksidan, lära in ett ”in” kommando osv.
Vi tränar både på specifika grundträningsövningar samt på hinderkombinationer bestående av hopphinder och tunnlar.
Syftet med kursen är att ekipagen ska få ytterligare kunskap om handlingstekniker och få flyt i handlingen både på enstaka hinder och i mindre kombinationer.
Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.
Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått Grundkurs & Fortsättningskurs alternativt inneha motsvarande kunskaper. Hunden ska kunna arbeta lös bland andra hundar. Hunden ska vara ca 10 månader och uppåt.

Antal deltagare: max 4 ekipage
Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Handlingskurs steg 2

Kursen är avsedd för dig som med stor fördel redan gått vår Grundkurs, Fortsättningskurs, Handling steg 1 och som vill jobba vidare med agilityträningen med fokus på att vidareutveckla sina kunskaper kring Handlingen. Kursen riktar sig till hundar från ca 12 månader och uppåt.
Under kursen kommer vi att jobba vidare med de handlingstekniker vi redan har med oss och träna i längre kombinationer. Vi arbetar även vid behov med nya handlingstekniker för att bredda våra kunskaper ytterligare.
Syftet med kursen är att ekipagen ska få ytterligare kunskap kring sin handling och blir mer sammansvetsade som ekipage.
Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått de tidigare kursstegen alternativt inneha motsvarande kunskaper. Hunden ska kunna arbeta lös bland andra hundar. Hunden ska vara ca 12 månader och uppåt.
Antal deltagare: max 4 ekipage
Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Running Contacts

Den här kursen passar dig som vill ta dig an träningen gällande kontaktfältsbeteendet Running Contacts (under kursen fokuserar vi på balansbommen)

Att träna RC är spännande och utmanande för både hund och förare. Det finns många olika inlärningsmetoder, under kursen kommer vi att fokusera på inlärning med target matta.
Många läxor kan man därför göra hemma utan tillgång till en balansbom!

Syftet med kursen är att förmedla kunskap och verktyg som gör att ekipagen kan komma en bra bit på vägen gällande inlärningen av RC samt få en övergripande bild av den fortsatta träningsprocessen för att kunna arbeta vidare efter avslutad kurs.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: En grundläggande allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt. Hunden bör vara minst 10 månader gammal.

Antal deltagare: max 5 ekipage
Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Sommar banträning för Nadine Rinderud

Passa på att få Coachning på den stora fasta banan som står i både Snobben och Pluto under sommaren! Nadine kör sommarträning med grupper på fem ekipage och hela tre timmar.
Träningen passar dig med tävlingsambitioner som har kommit en bra bit med din agilityträning alternativt redan tävlar i klass 1-3.
Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker.
Ekipagen varvar mellan att träna och att lyssna för att ta del av allas feedback.
Syftet med träningarna är att ge ekipagen kunskap och verktyg som hjälper dem vidare i utvecklingen på agilitybanan. Träningen anpassas efter individernas behov.
Förkunskaper: Hunden ska kunna genomföra hinder i kombinationer.
Antal deltagare: max 5 ekipage
Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Banträning klass 1-2 & klass 2-3

Banträningen passar dig som som vill få mer erfarenhet av att träna på hela banor. Banträningen är uppdelad i olika nivåer, antingen klass 1-2 eller klass 2-3 beroende på ekipagets nivå. Ekipagen varvar mellan att träna och att lyssna för att ta del av allas feedback.

Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker.

Syftet med träningarna är att ge ekipagen kunskap och verktyg som hjälper dem vidare i utvecklingen på agilitybanan. Träningen anpassas efter individernas behov.

Förkunskaper: Hunden ska kunna genomföra hinder i kombinationer.

Antal deltagare: max 4 ekipage
Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Banträning för Semir Ajanic – klass 1-2 alternativt klass 3

Missa inte chansen att köra banträning för Semir!  

Semir tävlar med sina pudlar på elitnivå och är nu även känd från TV programmet Underdogs. 

Vi maxar träningen och kör fem ekipage på hela fyra timmar! 

Grupperna delas in i två nivåer, en för dem som tävlar i klass 1-2 och en för dem som tävlar i klass 3. Banan anpassas efter gruppernas nivåer. Ekipagen varvar mellan att träna och att lyssna för att ta del av allas feedback.  

Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker. 

Syftet med träningarna är att ge ekipagen kunskap och verktyg som hjälper dem vidare i utvecklingen på agilitybanan. Träningen anpassas efter individernas behov. 

Förkunskaper: Hunden ska kunna genomföra hinder i kombinationer. Ekipaget bör ha tävlingsambitioner. 

Antal deltagare: max 5 ekipage 

Kursen hålls inomhus. 

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Banträning klass 3 för Dorota Anglart

Banträningen passar dig som tränar inför klass 3 eller som redan tälvar med din hund.
Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker.
Ekipagen varvar mellan att träna och att lyssna för att ta del av allas feedback.
Syftet med träningarna är att ge ekipagen kunskap och verktyg som hjälper dem vidare i utvecklingen på agilitybanan. Träningen anpassas efter individernas behov.
Förkunskaper: Hunden ska kunna genomföra hinder i kombinationer.
Antal deltagare: max 5 ekipage
Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Annika af Klercker, Camilla Jakobsson & Semir Ajanic - Intensivträning

Intensivträning – vi maxar tiden med två timmar och endast tre ekipage!

Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker.

Vi kör banan på ett tävlingsmässigt sätt vilket inkluderar banvandring och genomförande. Varje ekipage kommer att få köra banan ett antal gånger och däremellan få tips för förbättringar.

Tillfällena för Camilla Jakobsson hålls på den fasta banan i Snobben.

Tillfällena för Annika af Klercker och Semir Ajanic hålls i Fähunden, gemensamt banbygg för första gruppen 30 minuter.

Förkunskaper: Samtliga hindertyper kan förekomma, men givetvis går det bra att hoppa över hinder om man så vill.

Antal deltagare: max 3 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Kortkurs - Tema Slalom

Tema Slalom är indelat i två nivåer, Grund och Fortsättning.

GRUND

Vill du satsa allt på slalominlärningen? Då har du hittat rätt! Kursen passar dig som vill påbörja inlärning av slalomet. Som inlärningsmetod arbetar vi med alléslalom med bågar. Om önskemål och tid finns kan vi även gå igenom andra inlärningsmetoder.

Syftet med temakursen är att varje ekipage ska få individuella verktyg för att bygga upp ett snabbt och säkert slalombeteende.

Förkunskaper: Hunden bör vara minst 8 månader.

FORTSÄTTNING

Har du påbörjat din slalomträning och vill jobba vidare med helheten samt finputsa detaljerna? Då passar den här kursen dig!

Under kursen jobbar vi vidare med slalominlärningen med fokus på helheten där slalomet ska fungera i kombinationer med andra hinder.

Kursen utgår från allémetoden och kombineras med bågar.

Syftet med kursen är att få ett självständigt slalom där hunden hittar rätt ingång och fullföljer hela slalomet oberoende av förarens position och rörelse.

Förkunskaper: Hunden ska vara grundtränad i slalom.

Antal deltagare: max 4 ekipage

Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Kortkurs – Tema A-hinder

Ett tematillfälle för dig som precis ska börja lära in a-hindret – eller för dig som har börjat och vill komma vidare – ELLER – för dig som har ett problem med hindret och vill ha hjälp med problemlösning!
Annika har länge haft ett litet specialintresse för just a-hindret då hon tidigare haft en hund med problem på just det här hindret. Hon har därmed ständigt sökt efter ny kunskap och idéer från världens alla hörn i hur man ska tänka kring a-hindret. Vårt mål ska vara ett säkert och hållbart beteende.
Under kursen lägger vi en hel del tid på teori, och vi kommer att gå igenom alla delar av hindret som kan påverka det slutliga utförandet.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Antal deltagare: max 4 ekipage
Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Kortkurs - Tema Gungan

Nu kör vi en temakurs där allt fokus ligger på vidareinlärning av Gungan. Temakursen passar dig som påbörjat träningen av gungan men även dig som har kommit en bra bit och som vill finputsa detaljerna. Under kursen bryter vi ner inlärningen av gungan i olika delmoment. Vi fördjupar vår kunskap om varje moment för att sedan kunna sätta ihop bitarna till önskat beteendet på gungan som helhet.

Syftet med kursen är att varje ekipage ska få individuella verktyg för att bygga upp ett snabbt och säkert beteende på gungan.

Förkunskaper: Inlärningen av gungan ska vara påbörjad. Om din hund är rädd för själva ljudet från gungan ber vi dig vänligen att kontakta oss innan du anmäler dig.

Antal deltagare: max 4 ekipage

Byggtid ingår i samtliga agilitykurser såvida inget annat anges. Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.