Hoppa till innehåll

Agilitykurser

Anmälningsvillkor – Läs igenom detta innan du anmäler dig.

Agility kurserna passar alla ekipage, oavsett om du har siktet inställt på tävling eller om du vill ha en rolig aktivering tillsammans med dig hund!

Agility Introduktionskurs – för dig som vill få en första inblick i den populära hundsporten agility. Från 12 månader.

Agility Grundkurs – för dig som gått en Introduktionskurs alternativt redan känner till agilitysporten genom tidigare erfarenheter. Från 6 månader.

Agility Fortsättningskurs – för dig som gått en Grundkurs alternativt innehar motsvarande kunskaper. Från 8 månader.

Agility Handlingskurs steg 1 – för dig som gått Grund- och Fortsättningskurs alternativt innehar motsvarande kunskaper. Från 10 månader.

Agility Handlingskurs steg 2 – för dig som gått Grund-, Fortsättning- och Handlingskurs steg 1 alternativt innehar motsvarande kunskaper. Från 12 månader.

Running Contacts – för dig som gått Grund- och Fortsättningskurs alternativt innehar motsvarande kunskaper. Denna kurs kan du gå oavsett om du gått Handlingskurserna eller inte. Från 10 månader.

Stoppade Kontaktfält och Slalom – för dig som gått Grund- och Fortsättningskurs alternativt innehar motsvarande kunskaper. Denna kurs kan du gå oavsett om du gått Handlingskurserna eller inte. Från 10 månader.

Tema kurser, Banträningar mm – för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika områden.

Introduktionskursen är ett bra första steg för dig som inte har tidigare erfarenheter av agility. Vidare genom kursstegen fokuserar vi mycket på att bygga väl genomarbetade grunder för att få fram det bästa ur alla ekipage oavsett nivå och ambition med agilityträningen.

Har du gått kurs tidigare och behöver hjälp att välja rätt steg? Tveka inte att höra av dig till oss för rådgivning!

Agility Introduktionskurs

Vill du testa agility? Då är detta rätt kurs för dig!

Kursen är avsedd för dig som vill ta det första steget in i agilityns underbara värld.

Under denna introduktionskurs ger vi en försmak av agilitysporten på ett väldigt lättillgängligt vis. Vi testar igenom samtliga hindertyper och provar även kortare kombinationer.

Syftet med kursen är att ge deltagarna en första introduktion av agilityhindren på ett trygghet vis så att de därefter med glädje och självförtroende kan gå vidare med träningen på den nivå man så önskar.

Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov. Kursen innehåller både praktik och teori.

Förkunskaper: Hunden ska helst vara minst 1 år gammal. Viss allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Antal deltagare: max 6 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Grundkurs

Detta är den perfekta kursen för dig som vill komma igång med agilityträningen oavsett din ambitionsnivå! Kursen passar dig som vill ut på tävlingsbanan och även dig som bara vill träna agility för skojs skull. Kursen passar hundar på 6 månader och uppåt.
Under kursen lägger vi mycket fokus på grundträning som är a och o för att bygga upp det blivande agilityekipaget.
Vi går igenom följande hindertyper: tunnel, hopphinder, däcket, långhopp och muren. Vi går igenom belöningsutveckling, vi tränar vänta på sin tur, kroppskontroll, framåtdriv, svängträning och verbala kommandon, förberedande markarbete inför kontaktfältsträningen, starter, grundläggande övningar för den framtida handlingsträningen osv. Kort sagt allt som behövs för att stärka ekipagets relation och ge goda förutsättningar för vår agilityträning.
Syftet med kursen är påbörja hinderinlärning samtidigt som vi förmedlar verktyg och kunskap om grundläggande övningar som krävs för att skapa ett välutbildat agilityekipage.
Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov samt hundarnas ålder.
Förkunskaper: För dig som är helt ny inom agility rekommenderar vi varmt att man först går en Agility Introduktionskurs, detta för att lättare kunna ta till sig övningarna i Grundkursen. Kursen passar hundar på 6 månader och uppåt.

Antal deltagare: max 6 ekipage
Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Fortsättningskurs

Kursen är avsedd för dig som vill gå vidare i den fantastiska agilityvärlden, oavsett om du har siktat inställt på tävling eller att ha sporten som en rolig aktivering! Kursen passar för hundar på 8 månader och uppåt, och som med stor fördel gått en Agility Grundkurs.
Under kursen fortsätter vi jobba med hindren vi lärt oss på Grundkursen. Vi börjar träna på kombinationer där vi lär oss de grundläggande färdigheterna gällande vår handling i from av de tre bytena: framförbyte, blindbyte och bakombyte. Vi kommer påbörja träningen gällande självständighet, fokus fram, cirkelträning samt introducera gungan. Därtill vidareutvecklar vi träningen av våra svängkommandon, kontaktfältsbeteende mm.
Syftet med kursen är att deltagarna ska bygga vidare på sina agilitykunskaper så att de kan ta sin träning till nästa nivå och på sikt bli ett säkert och starkt sammansvetsat ekipage på agilityplanen.
Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov samt hundens ålder.
Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått en Agility Grundkurs, eller inneha motsvarande kunskaper. God allmänlydnad är en bra förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt. Hunden ska vara ca 8 månader och uppåt.

Antal deltagare: max 6 ekipage
Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Handlingskurs steg 1

Kursen är avsedd för dig som med stor fördel redan gått vår Grundkurs och Fortsättningskurs och som vill jobba vidare med agilityträningen med fokus på att vidareutveckla sina kunskaper kring Handlingen. Kursen riktar sig till hundar från ca 10 månader och uppåt.
Under kursen kommer vi att fokusera på de grundläggande kunskaperna i handlingen och därifrån jobba med att lära oss nya handlingstekniker. Vi arbetar med svängar av olika slag, ta hinder från baksidan, lära in ett ”in” kommando osv.
Vi tränar både på specifika grundträningsövningar samt på hinderkombinationer bestående av hopphinder och tunnlar.
Syftet med kursen är att ekipagen ska få ytterligare kunskap om handlingstekniker och få flyt i handlingen både på enstaka hinder och i mindre kombinationer.
Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.
Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått Grundkurs & Fortsättningskurs alternativt inneha motsvarande kunskaper. Hunden ska kunna arbeta lös bland andra hundar. Hunden ska vara ca 10 månader och uppåt.

Antal deltagare: max 4 ekipage
Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Handlingskurs steg 2

Kursen är avsedd för dig som med stor fördel redan gått vår Grundkurs, Fortsättningskurs, Handling steg 1 och som vill jobba vidare med agilityträningen med fokus på att vidareutveckla sina kunskaper kring Handlingen. Kursen riktar sig till hundar från ca 12 månader och uppåt.
Under kursen kommer vi att jobba vidare med de handlingstekniker vi redan har med oss och träna i längre kombinationer. Vi arbetar även vid behov med nya handlingstekniker för att bredda våra kunskaper ytterligare.
Syftet med kursen är att ekipagen ska få ytterligare kunskap kring sin handling och blir mer sammansvetsade som ekipage.
Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått de tidigare kursstegen alternativt inneha motsvarande kunskaper. Hunden ska kunna arbeta lös bland andra hundar. Hunden ska vara ca 12 månader och uppåt.
Antal deltagare: max 4 ekipage
Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Running Contacts

Den här kursen passar dig som vill ta dig an träningen gällande kontaktfältsbeteendet Running Contacts (under kursen fokuserar vi på balansbommen)

Att träna RC är spännande och utmanande för både hund och förare. Det finns många olika inlärningsmetoder, under kursen kommer vi att fokusera på inlärning med target matta.
Många läxor kan man därför göra hemma utan tillgång till en balansbom!

Syftet med kursen är att förmedla kunskap och verktyg som gör att ekipagen kan komma en bra bit på vägen gällande inlärningen av RC samt få en övergripande bild av den fortsatta träningsprocessen för att kunna arbeta vidare efter avslutad kurs.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: En grundläggande allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt. Hunden bör vara minst 10 månader gammal.

Antal deltagare: max 5 ekipage
Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Stoppade Kontaktfält och Slalom

Kursen passar dig som vill påbörja träningen av kontaktfältsbeteendet ”Stoppade kontaktfält” samt slalomhindret. Under kursens gång tränar vi på dessa fyra hinder: slalom, balansbommen, A-hindret och gungan.

För kontaktfältsträningen jobbar vi med stoppade kontaktfält via två alternativa träningsmetoder.
För slalominlärningen använder vi alléslalom med bågar alternativt endast bågar.

Syftet med kursen är att förmedla kunskap och verktyg som gör att ekipagen kan komma en bra bit på vägen gällande inlärningen av stoppade KF och slalom samt få en övergripande bild av den fortsatta träningsprocessen för att kunna arbeta vidare efter avslutad kurs.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: En grundläggande allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt. Hunden bör vara minst 10 månader gammal.

Antal deltagare: max 6 ekipage
Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Banträning klass 1

Banträningen passar dig som gått vår Handlingskurs steg 1 kurs alt även steg 2 och som vill få mer erfarenhet av att träna på banor. Ekipagen varvar mellan att träna och att lyssna för att ta del av allas feedback.

Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker.

Syftet med träningarna är att ge ekipagen kunskap och verktyg som hjälper dem vidare i utvecklingen på agilitybanan. Träningen anpassas efter individernas behov.

Förkunskaper: Hunden ska kunna genomföra hinder i kombinationer.

Antal deltagare: max 4 ekipage
Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Banträning för Semir Ajanic – klass 1-2 alternativt klass 3

Missa inte chansen att köra banträning för Semir!  

Semir tävlar med sina pudlar på elitnivå och är nu även känd från TV programmet Underdogs. 

Vi maxar träningen och kör fem ekipage på hela fyra timmar! 

Grupperna delas in i två nivåer, en för dem som tävlar i klass 1-2 och en för dem som tävlar i klass 3. Banan anpassas efter gruppernas nivåer. Ekipagen varvar mellan att träna och att lyssna för att ta del av allas feedback.  

Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker. 

Syftet med träningarna är att ge ekipagen kunskap och verktyg som hjälper dem vidare i utvecklingen på agilitybanan. Träningen anpassas efter individernas behov. 

Förkunskaper: Hunden ska kunna genomföra hinder i kombinationer. Ekipaget bör ha tävlingsambitioner. 

Antal deltagare: max 5 ekipage 

Kursen hålls inomhus. 

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Banträning klass 3 för Dorota Anglart

Banträningen passar dig som tränar inför klass 3 eller som redan tälvar med din hund.
Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker.
Ekipagen varvar mellan att träna och att lyssna för att ta del av allas feedback.
Syftet med träningarna är att ge ekipagen kunskap och verktyg som hjälper dem vidare i utvecklingen på agilitybanan. Träningen anpassas efter individernas behov.
Förkunskaper: Hunden ska kunna genomföra hinder i kombinationer.
Antal deltagare: max 5 ekipage
Kursen hålls inomhus.
För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Annika af Klercker, Camilla Jakobsson & Semir Ajanic - Intensivträning

Intensivträning – vi maxar tiden med två timmar och endast tre ekipage!

Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker.

Vi kör banan på ett tävlingsmässigt sätt vilket inkluderar banvandring och genomförande. Varje ekipage kommer att få köra banan ett antal gånger och däremellan få tips för förbättringar.

Tillfällena för Camilla Jakobsson hålls på den fasta banan i Snobben.

Tillfällena för Annika af Klercker och Semir Ajanic hålls i Fähunden, gemensamt banbygg för första gruppen 30 minuter.

Förkunskaper: Samtliga hindertyper kan förekomma, men givetvis går det bra att hoppa över hinder om man så vill.

Antal deltagare: max 3 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Kortkurs – Tema Fart och driv

Vill du hitta den där extra växeln? Då passar den här temakursen utmärkt! Under kursen jobbar vi med att öka din hunds fart, driv och självständighet. Att med fokus på lek- och belöningsutveckling få hunden att bjuda på mer initiativ i träningen. Vi jobbar endast med enstaka hinder, då merparten av träningen sker utan hinder.

Syftet med kursen är att stärka ekipagets relation och ge ägaren utökad kunskap och förståelse för vad som motiverar just deras hund och verktyg att använda i sin fortsatta träning.

Förkunskaper: En grundläggande allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Antal deltagare: max 5 ekipage
Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Kortkurs - Tema Slalom

Tema Slalom är indelat i två nivåer, Grund och Fortsättning.

GRUND

Vill du satsa allt på slalominlärningen? Då har du hittat rätt! Kursen passar dig som vill påbörja inlärning av slalomet. Som inlärningsmetod arbetar vi med alléslalom med bågar. Om önskemål och tid finns kan vi även gå igenom andra inlärningsmetoder.

Syftet med temakursen är att varje ekipage ska få individuella verktyg för att bygga upp ett snabbt och säkert slalombeteende.

Förkunskaper: Hunden bör vara minst 8 månader.

 

FORTSÄTTNING

Har du påbörjat din slalomträning och vill jobba vidare med helheten samt finputsa detaljerna? Då passar den här kursen dig!

Under kursen jobbar vi vidare med slalominlärningen med fokus på helheten där slalomet ska fungera i kombinationer med andra hinder.

Kursen utgår från allémetoden och kombineras med bågar.

Syftet med kursen är att få ett självständigt slalom där hunden hittar rätt ingång och fullföljer hela slalomet oberoende av förarens position och rörelse.

Förkunskaper: Hunden ska vara grundtränad i slalom.

Antal deltagare: max 4 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Kortkurs - Tema Gungan

Nu kör vi en temakurs där allt fokus ligger på vidareinlärning av Gungan. Temakursen passar dig som påbörjat träningen av gungan men även dig som har kommit en bra bit och som vill finputsa detaljerna. Under kursen bryter vi ner inlärningen av gungan i olika delmoment. Vi fördjupar vår kunskap om varje moment för att sedan kunna sätta ihop bitarna till önskat beteendet på gungan som helhet.

Syftet med kursen är att varje ekipage ska få individuella verktyg för att bygga upp ett snabbt och säkert beteende på gungan.

Förkunskaper: Inlärningen av gungan ska vara påbörjad. Om din hund är rädd för själva ljudet från gungan ber vi dig vänligen att kontakta oss innan du anmäler dig.

Antal deltagare: max 4 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.