Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Anmälningsvillkor

Var god läs igenom våra anmälningsvillkor innan du gör en kursanmälan.

Du anses anmäld till kursen när du fått ett bekräftelse mail samt betalt för kursen.

Kursavgiften innehåller en anmälningsavgift på 30%. Anmälan till kurs är bindande om den inte återtas enligt nedanstående villkor.

Återbud
Du har rätt att ångra dig senast 14 dagar innan kursstart, du har då rätt att återfå kursavgiften reducerad med anmälningsavgiften. Avbokar du senare än 14 dagar innan kursstart får du betala halva kursavgiften reducerad med anmälningsavgiften. Om du avbokar efter kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften.

Kursavbrott
Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften reducerad med anmälningsavgiften. För att en återbetalning ska kunna ske krävs att Stockholms Hundsportcentrum meddelas via mail.

Inställd kurs
Det kan komma att hända att vi tvingas ställa in en kurs före start. I detta fall återbetalas hela kursavgiften inklusive anmälningsavgiften.

Följande gäller även för våra kurser:

Antal personer

Kursavgiften gäller för en hund, men det går bra att flera personer följer med, tex familjemedlemmar eller andra som hanterar hunden dagligen. Dock är det viktigt att en person har huvudrollen under kursen.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd.

Löptikar
Vi tillåter löptikar på kursen, dock måste de bära tikskydd inne i hallen. Tala om ifall du har en tik som löper och vänligen håll extra avstånd till de andra deltagarna.