Hoppa till innehåll

Anmälningsvillkor

Du anses anmäld till kursen när du fått ett bekräftelsemail för kursen. Titta även i skräpposten, ibland hamnar bekräftelsemailet där då den skickas automatiskt från vårat system.

Kursavgiften innehåller en anmälningsavgift på 30%, hela kursavgiften betalas vid anmälan. Anmälan till kurs är bindande om den inte återtas enligt nedanstående villkor.

Återbud
Du har rätt att ångra dig inom 14 dagar efter din anmälan, du har då rätt att återfå kursavgiften reducerad med anmälningsavgiften. Avbokar du senare än 14 dagar efter din anmälan har du inte rätt till återbetalning.

Kursavbrott
Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg/veterinärintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften reducerad med anmälningsavgiften. För att en återbetalning ska kunna ske krävs att Stockholms Hundsportcentrum meddelas via mail.

Inställd kurs
Vid behov, om instruktören tex blir sjuk vid ett tillfälle, sätter vi om möjligt in vikarie. Om det inte är möjligt att sätta in vikarie kan vi bli tvungna att ställa in ett kurstillfälle. I dessa fall erbjuds alltid minst en möjlighet till ersättningstillfälle.
Det kan komma att hända att vi tvingas ställa in en kurs före start. I dessa fall försöker vi alltid erbjuda alternativa lösningar om möjligt, alternativt återbetalas hela kursavgiften inklusive anmälningsavgiften.

Lokalen
Hallen är uppdelad i tre delar avskilda med draperier samt staket. Detta kan medföra en ganska hög ljudnivå i det fall flera grupper tränar samtidigt.

Antal personer
Kursavgiften gäller för en hund. Det går bra att vara två personer, dock är det viktigt att en person har huvudrollen under kursen. Vi ser helst att man inte är fler än två personer per hund.

Missat kurstillfälle
Om du av någon anledning missar ett kurstillfällen kan detta dessvärre inte tas igen eller ersättas.

Under 18 år
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din anmälan intygar du att du har målsmans tillstånd. Minderåriga måste ha med sig en målsman under kursers gång då denne är huvudansvariga för hunden.

Löptikar
Vi tillåter löptikar på kursen, dock måste de bära tikskydd inne i hallen. Tala om ifall du har en tik som löper och vänligen håll extra avstånd till de andra deltagarna.

Ansvar
All träning på Stockholms Hundsportcentrum sker på egen risk och samtidigt gäller naturligtvis strikt hundägaransvar.