Stockholms Hundsportcentrum

Stockholmshundsportcentrum AB
Runsavägen 10
194 91 Upplands Väsby

Bokning

Tel: 076-104 71 59
Email: boka@stockholmshundsportcentrum.se

Heidi Penttilä

Tel: 076-104 71 59
Email: heidi@stockholmshundsportcentrum.se

Desirée Vilhelmson

Tel: 070-854 09 87
Email: desiree.vilhelmson@gmail.com

Stig Vilhelmson

Tel: 070-876 86 01