Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Välkommen på tävlingsträning!

Välkommen på tävlingsträning!

Söndagen den 10 mars kl.17.00.

Du väljer 4 moment.

Platsliggningar efter önskemål.

Träning och uppvärmning i Fähunden, kommenderingen sker i Snobben/Pluto hallarna.

Ange i anmälan vilken klass du vill träna,

bruks eller lydnad.

Samling i Café Hundkexet från 16.30.

Vi går till hallen 16.55.

Anmälan och betalning sker till

Josefine@stockholmshundsportcentrum.se

Max 15 deltagare, kostnad 150 kr/ekipage.

Betalningen ska vara oss tillhanda senast den 6 mars.

Anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte, se vidare våra kursvillkor.