Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Teorisal

Förutom hallen finns det även en teorisal här på Stockholms Hundsportcentrum.

Teorisal Lufsen – har plats för upp till 60 personer.

Det finns både whiteboardtavla samt en projektor och duk.