Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Stockholms Hundsportcentrum söker Partner/ Delägare, klicka här för att läsa mer!

Nu i dagarna firar Stockholms Hundsportcentrum 3 år. Vi har nu kommit en bra bit på väg och har skapat Sveriges och förmodligen Nordens största inomhusanläggning för både tränings- och tävlingsverksamhet med hundar. Vi har naturligtvis väldigt många kunder lokalt i Stockholm, men har också besökts av kursledare och deltagare i olika evenemang från, förutom övriga Sverige, bland annat England, Finland, Norge, Danmark och en del andra länder. Oavsett varifrån man kommit har de allra flesta varit väldigt imponerade av vår anläggning och serviceanda. Nu gäller det att ta hela konceptet vidare från det läge vi har idag. Som vi ser det finns det definitivt mer utvecklingspotential. Framför allt kan man göra mer av våra utrymmen utöver själva hallen och det finns säkert mer att göra vad gäller större evenemang till exempel. Hittills har vi drivit verksamheten som ett rent familjeföretag och jobbat väldigt hårt för att nå dit där vi är nu. Nästa steg kräver ytterligare någon person som är villig att lägga ned själ och hjärta i den framtida utvecklingen. Därför går vi nu ut och söker en Partner/ Delägare som kan komma in i företaget och hjälpa oss att vidareutveckla det hela.

Är du intresserad? Kontakta då Josefine via mail eller telefon.
Mail: josefine@stockholmshundsportcentrum.se
Mobil: 070 29 229 20