Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Skälliga hundar i hallen

Vi har tyvärr under senare tid vid ett flertal tillfällen blivit uppmärksammade på att det varit väldigt livat i hallen.

Vi vill därför ta tillfället i akt och be er som tränar att respektera våra trivselregler, inte minst med tanke på hundarnas välmående.

  • Se till att minimera störningar för andra som tränar.
  • Undvik i största möjliga utsträckning att din hund skäller i onödan.

Om en hund skäller kortare stunder i samband med att den tränar, är det en sak och det måste alla kunna acceptera. Det är däremot med inte tillåtet att ha hundar som ihållande står och skäller vid sidan av, under tiden de väntar på sin tur att träna, eller som skäller så mycket i burarna att de ljuddämpande väggarna inte alls hjälper.

Från vår sida kommer vi under våren att titta på att i Snobben eventuellt utöka antalet burar och bygga en större ljudfälla för att därmed försöka att också samla upp de ljud som ändå uppstår på ett bättre sätt.

Vi är väldigt måna om att alla våra kunder är nöjda med träningsupplevelsen hos oss. Vi hoppas därför att alla framöver tänker till lite extra om det blir väl högljutt, både med hänsyn till träningsgrannen, och inte minst med tanke på hundarnas välmående.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Josefine