Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Rallylydnadskurs

2016

På grund av graviditet kommer det från våren och en tid framåt bli ett uppehåll för agilitykurserna.

Information för agilitykurser:

Kurserna är på 5 gånger á 2 timmar.

Antal deltagare: 4-6 stycken

Instruktör: Josefine Vilhelmson

Pris för kurs i hallen: 2350 kr

Informationen gäller såvida inget annat anges vid den specifika kursen.

 

Nybörjaragility med allmänlydnad

Kursen är avsedd för dig som vill börja träna agility, men som också vill få hjälp med allmänlydnaden. Att ha en god allmänlydnad är en förutsättning för att agility träningen ska kunna bli effektiv och rolig. Vi kommer gå igenom de olika hindertyperna, kombinationer, grunder i byten, grundläggande inlärningsprinciper, belöningssystem, följsamhet, kontakt, passivitet, stanna kvar mm.

Kursen innehåller både praktik och teori. Första kurstillfället innehåller ett längre teoripass i en av våra teorisalar.

Förkunskaper: Inga speciella förkunskaper krävs.

Instruktörer: Josefine & Desirée Vilhelmson

 

Agility Fortsättningskurs

Kursen är avsedd för dig som vill komma vidare med agilityträningen. Kursens syfte är att gå igenom och utveckla grunderna i svängar och byten, samt att utveckla färdigheterna i kombinationer och banor.

Kursen innehåller både praktik och teori och anpassas till deltagarnas nivå, utveckling och behov. Första kurstillfället innehåller ett längre teoripass i vår teorisal.

Förkunskaper: hunden ska kunna vara lös med störning, samt komma på inkallning. Ekipaget ska kunna genomföra alla hinder var för sig samt också klara enklare kombinationer. Ekipaget ska gärna ha gått en nybörjarkurs i agility.

 

Agility tävlingskurs

Kursen är avsedd för dig som vill komma ut och tävla, men även den som redan har testat på att tävla några gånger kan ha stor nytta av kursen.  Kursens syfte är att gå igenom följande bitar: handling, detaljträning av svängar och byten, samt tävlingsmentalitet.

Kursen innehåller både praktik och teori och anpassas till deltagarnas nivå, utveckling och behov. Första kurstillfället innehåller ett längre teoripass i vår teorisal.

Förkunskaper: hunden ska kunna vara lös med störning, samt komma på inkallning. Ekipaget ska kunna genomföra alla hinder för sig och i kombinationer samt ha grundkunskaper i svängar och de vanligaste bytena (framför-, bakom- och blindbyten.)

 

Agility tävlingskurs steg 2

Kursen är avsedd för dig som börjat tävla, men som vill fortsätta slipa på dina färdigheter på agilitybanan. Kursens syfte är att fortsätta utveckla din handling och samspelet tillsammans med hunden.

Kursen innehåller både praktik och teori och anpassas till deltagarnas nivå, utveckling och behov. Första kurstillfället innehåller ett längre teoripass i vår teorisal.

Förkunskaper: hunden ska kunna vara lös med störning, samt komma på inkallning. Ekipaget ska gärna ha gått en tävlingskurs eller ha liknande förkunskaper.

 

Agility – Snabbare, Starkare, Bättre

Kursen är avsedd för dig som tillsammans med din hund vill optimera förutsättningarna för att bli ett riktigt starkt agility ekipage.

Kursens ledord är coreträning för hunden och löpteknik för föraren.

Instruktörerna för denna kurs är Eva Solstrand (IVCA-certifierad hund- och hästkiropraktor) samt Patrik Vilhelmson (leg. kiropraktor)

Kursen är uppdelad i fyra delmoment, föreläsning, demonstration, individuell genomgång samt prova på träning. Dagen startar men två föreläsningar, därefter blir det lunch paus, som följs av en demonstration i hallen. Sedan får varje ekipage en individuell genomgång med instruktörerna, samtidigt som tid för egen prova på träning finns.

 

Läs gärna mer om Eva och Patrik på deras respektive hemsidor.

Eva Solstrand, http://hundkiropraktorn.se/

Patrik Vilhelmson, http://kiropraktorbolaget.se/

Inga datum inplanerade, men skicka gärna en intresseanmälan.