Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Nu är rastslingan tydligare uppmärkt, vänligen gå moturs för att underlätta möten på den smala stigen :)