Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Ljudisolerade boxar & speglar

Vi har kunnat konstatera att många har tagit med sig egna burar till träningen i hallen under vintern. För att undvika detta besvär, men också för att dämpa ljudnivån i hallen har vi nu installerat boxar i alla halldelarna. Sedan en tid tillbaka har vi haft boxar i agilitydelen, men nu finns det alltså boxar även i de övriga två delarna. Vi har dessutom byggt en ”ljudfälla” framför boxarna med ljudabsorbenter vilket dämpar eventuella skall till stor del. Både för er egen bekvämlighets skull, men också för att eliminera så mycket onödigt skällande som möjligt, ber vi alla att använda boxarna så mycket som möjligt för de hundar som inte är i aktivt arbete för stunden. 

Vi har även satt upp speglar i Pluto, speglar till Snobben kommer att stättas upp under våren.