Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Information

Vi vill informera om att vi fortsatt håller öppet som vanligt och att kursverksamheten är igång. Dock ber vi givetvis alla att även fortsättningsvis visa hänsyn och stanna hemma vid förkylningssymptom.

Det finns platser kvar på flera av de kommande kurserna som startar mot slutet av april. Om läget stramas åt ytterligare kommer vi kunna flytta ut kurserna och köra dem utomhus istället för inne i träningshallen.