Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Hitta hit

Hitta hit

Stockholms Hundsportcentrum är beläget på Runsavägen 10 i Upplands Väsby, ca 7 minuter från E4 an och 10 minuter från E18


OBS! Vägarbete på Mälarvägen, temporär vägbeskrivning Från E4.

Söderifrån & norrifrån, följ de två första punkterna i de vanliga beskrivningarna.
Därefter gäller följande:

 • Ta den andra avfarten i den första provisoriska rondellen
 • Ta den andra avfarten i den andra provisoriska rondellen
 • Ta den första avfarten i den tredje provisoriska rondellen
 • Därefter; återgå till de tre sista punkterna i den vanliga beskrivningen

E4 söderifrån:
 • Ta avfart 176 mot Vallentuna/Rosersberg/Uppl.Väsby N
 • Ta vänster i rondellen.
 • Kör över bron över järnvägen och fortsätt rakt genom rondell.
 • Kör rakt genom rondellen och därefter höger in på grusvägen skyltat med Hundsportcentrum.
 • OBS! Vägen är omdirigerad, följ de orangea hänvisningarna.
 • Framme!
E4 norrifrån:
 • Ta avfart 176 mot Vallentuna/Rosersberg/Uppl. Väsby N
 • Ta höger i rondellen.
 • Kör över bron över järnvägen och fortsätt rakt genom rondell.
 • Kör rakt genom rondellen och därefter höger in på grusvägen skyltat med Hundsportcentrum.
 • OBS! Vägen är omdirigerad, följ de orangea hänvisningarna.
 • Framme!
E18 söderifrån:
 • Ta avfart 152 mot 267, Rotebro, Stäket (Stäkets trafikplats)
 • Följ väg 267 mot Arlanda, Upplands Väsby & Rotebro.
 • Sväng av höger mot Upplands Väsby in på Mälarvägen.
 • Kör förbi Eds kyrka.
 • Sväng vänster i rondellen in på Runsavägen.
 • Sväng höger in på grusvägen skyltat Hundsportcentrum.
 • OBS! Vägen är omdirigerad, följ de orangea hänvisningarna.
 • Framme!
E18 norrifrån
 • Ta avfart 152 mot 267, Rotebro, Stäket (Stäkets trafikplats)
 • Håll höger mot Arlanda
 • Kör rakt igenom rondellen till Stäketvägen
 • Sväng av höger mot Upplands Väsby in på Mälarvägen.
 • Kör förbi Eds kyrka.
 • Sväng vänster i rondellen in på Runsavägen.
 • Sväng höger in på grusvägen skyltat Hundsportcentrum.
 • OBS! Vägen är omdirigerad, följ de orangea hänvisningarna.
 • Framme!
Kommunalt:
 • Från Upplands Väsby station, ta buss 532 mot Runsa och stig av vid Ljungbacka
 • Gå sedan tillbaka ca 200 m och gå därefter in på grusvägen till vänster skyltat Hundsportcentrum
 • Man kan även gå lite snett till vänster på grusvägen över fältet när man stigit av bussen.
 • Framme!
 • Alternativt ta buss 535 från Upplands Väsby station och stig av vid Edsparken.
 • Fortsätt gå i bussens körriktning, gå rakt genom rondellen in på Runsavägen.
 • Gå höger in på grusvägen skyltat Hundsportcentrum.
 • Framme!