Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Kursdatum finns!

Det finns nu kursdatum inplanerade för en Brukslydnad appell och lägreklass samt en Agility kurs med allmänlydnad. Läs gärna mer under Kurser. Välkommen!

Ljudisolerade boxar & speglar

Vi har kunnat konstatera att många har tagit med sig egna burar till träningen i hallen under vintern. För att undvika detta besvär, men också för att dämpa ljudnivån i hallen har vi nu installerat boxar i alla halldelarna. Sedan Continue reading

Välkommen på tävlingsträning!

Välkommen på tävlingsträning!

Söndagen den 10 mars kl.17.00.

Du väljer 4 moment.

Platsliggningar efter önskemål.

Träning och uppvärmning i Fähunden, kommenderingen sker i Snobben/Pluto hallarna.

Ange i anmälan vilken klass du vill träna,

bruks eller lydnad.

Samling i Café Hundkexet Continue reading

Glöm inte bort öppet träningen på söndag!

Välkommen på öppen träning!

Söndagen den 3 februari kl. 17.00- 19.00

 

Vi öppnar hela hallen för fri träning.

Vi kör bitvis ”nonsenskommendering” som störning.

Vi kommenderar platsliggningar; klass 1 med tandvisning,

en platsliggning på 5 minuter

och vi avslutar Continue reading