Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Priser & Öppettider

Priser per timme och halldel

Observera att priserna räknas utifrån antal personer som tränar, inte på antalet hundar man tränar.

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4-9 pers. fler än 9 pers.
Vardag kl. 8-17 150 kr 250 kr 325 kr 400 kr 600 kr
Vardag kl. 17-22 400 kr 400 kr 400 kr 400 kr 600 kr
Helg kl. 8-22 150 kr 250 kr 325 kr 400 kr 600 kr

 

För större arrangemang så som tävlingar och liknande, kontakta oss för prisuppgift. Observera att priserna kan komma att justeras med tiden med tanke på efterfrågan.

 


Öppettider

Måndag 08.00-22.00

Tisdag  07.00-23.00

Onsdag 08.00-22.00

Torsdag 07.00-23.00

Fredag 08.00-23.00

Lördag 08.00-23.00

Söndag 08.00-23.00

 

Endast hela timmar kan bokas.

OBS timmen 22-23 blir bokningsbar i början av juli.