Runsavägen 10, Upplands Väsby
070–292 29 20

Angående Coronaviruset

I nuläget kommer vi fortsatt att hålla den dagliga verksamheten öppen, alltså gällande de vanliga hallbokningarna och vår kursverksamhet. De större tävlingsbokningar som var planerade för våren har vi dock i samrådan med arrangörerna ställt in.

Vi ansluter oss självklart till de riktlinjer som tas fram av Folkhälsomyndigheten, läs dem här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Därmed ber vi alla våra kunder att på individbasis ta sitt ansvar och stanna hemma från aktiviteter i hallen vid minsta symptom eller misstanke om smitta.

Jag ber den som känner sig tvingad att avstå från att delta på en betald kurs att vända sig till mig för att reda ut eventuell återbetalning alternativt flytt till annat kursdatum.  

Med vänliga hälsningar

Josefine med personal