Hoppa till innehåll

Agility - Tävlingsinriktade kurser

Anmälningsvillkor – Läs igenom detta innan du anmäler dig.

Tävlingsinriktad Grundkurs - from 12 veckors ålder och uppåt

Detta är den perfekta kursen för dig som vill komma igång med agilityträningen med siktet inställt på tävling. Kursen passar hundar i alla åldrar, från valpar till äldre hundar.

Under kursen jobbar vi med grundträning som är a och o för att bygga upp det blivande agilityekipaget.

Vi går igenom grunderna i inlärning med hjälp av belöningsträning. Vi tränar kroppskontroll, följsamhet, självkontroll, grundläggande övningar för den framtida handlingsträningen, svängträning och verbala kommandon, förberedande markarbete inför kontaktfältsträningen osv allt för att stärka ekipagets relation och ge goda förutsättningar för framtida agilityträning. Vi kommer inte jobba med ren hinderinlärning.

Syftet med kursen är att ge dig verktyg och kunskap om grundläggande övningar som krävs för att skapa ett välutbildat agilityekipage.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs dock ska valpar vara minst 12 veckor gamla och hunnit få sin sista vaccinering innan kursen påbörjas.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

 

Tävlingsinriktad Fortsättningskurs

Kursen är avsedd för dig som har en hund på 6 månader och uppåt, och som med stor fördel gått en ”Grundkurs” alternativt innehar motsvarande kunskaper.

Under kursen jobbar vi med att bygga vidare på våra grunder så att vi på sikt blir ett säkert och starkt sammansvetsat ekipage på agilityplanen.

Vi vidareutvecklar alla övningarna vi har med oss från ”Grundkursen” och lägger på fler övningar kopplade till handlings tekniker. Vi går vidare med de förberedande övningarna för kontaktfältsträningen. Vi påbörjar inlärningen av hopphinder, tunnlar och verbala kommandon.

Syftet med kursen är att ge dig verktyg och kunskap om grundläggande övningar som krävs för att skapa ett välutbildat agilityekipage.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått en ”Grundkurs”, eller inneha motsvarande kunskaper för att kunna ta till sig kursens innehåll på bästa sätt. Hunden ska vara ca 6 månader och uppåt. Hunden ska kunna arbeta lös bland andra hundar.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Tävlingsinriktad Handlingskurs

Kursen är avsedd för dig som med stor fördel redan gått ”Grundkurs och Fortsättningskurs” och som vill jobba vidare med agilityträningen, med siktet inställt mot tävling. Kursen riktar sig till hundar från ca 8 månader och uppåt.

Under kursen kommer vi att vidareutveckla de grundläggande kunskaperna i handlingen och därifrån jobba med att lära oss nya handlingstekniker. Vi arbetar med svängar av olika slag, verbala kommandon osv, självständighet, framåtdriv osv.

Vi tränar både på specifika övningar och hinderkombinationer bestående av hopp och tunnel.

Syftet med kursen är att ekipagen ska få ytterligare kunskap om handlingstekniker och få flyt i handlingen både på enstaka hinder och i mindre kombinationer.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått ”Grundkurs & Fortsättningskurs” alternativt inneha motsvarande kunskaper. Hunden ska kunna arbeta lös bland andra hundar.

Antal deltagare: max 4 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Tävlingsinriktad Hinderinlärningskurs

Kursen är avsedd för dig som med stor fördel redan gått ”Grundkurs” och ”Fortsättningskurs” och som vill jobba vidare med agilityträningen, med siktet inställt mot tävling. Kursen riktar sig till hundar från ca 8 månader och uppåt.

Under kursen kommer vi att börja med inlärningen av samtliga hinder typer och stärka kunskaperna kring hopphinder och tunnlar. Vi fokuserar på detaljer i hinderinlärningen som gör att ekipagen kan sikta emot en målbild där hindren utförs på det snabbaste och säkraste sättet.
Vi arbetar vidare med träningen av RC, självständighet, svängar, verbala kommandon osv. Vi börjar arbeta i mindre hinderkombinationer.

Syftet med kursen är att ge ekipagen detaljerad kunskap kring agilityträningen med fokus på att skapa självständighet och hindersug.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått ”Grundkurs” och ”Fortsättningskurs” alternativt inneha motsvarande kunskaper. Hunden ska kunna arbeta lös bland andra hundar.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Banträning för Semir Ajanic – klass 1-2 alternativt klass 3

Missa inte chansen att köra banträning för Semir!  

Semir tävlar med sina pudlar på elitnivå och är nu även känd från TV programmet Underdogs. 

Vi maxar träningen och kör fem ekipage på hela fyra timmar! 

Grupperna delas in i två nivåer, en för dem som tävlar i klass 1-2 och en för dem som tävlar i klass 3. Banan anpassas efter gruppernas nivåer. Ekipagen varvar mellan att träna och att lyssna för att ta del av allas feedback.  

Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker. 

Syftet med träningarna är att ge ekipagen kunskap och verktyg som hjälper dem vidare i utvecklingen på agilitybanan. Träningen anpassas efter individernas behov. 

Förkunskaper: Hunden ska kunna genomföra hinder i kombinationer. Ekipaget bör ha tävlingsambitioner. 

Antal deltagare: max 5 ekipage 

Kursen hålls inomhus. 

Banträning för Dorota Anglart – klass 1-2 alternativt klass 3

Missa inte chansen att köra banträning för Dorota!

Banträningen delas in i två nivåer en för dem som tävlar i klass 1-2 och en för dem som tävlar i klass 3. Vi har två numreringar på banan, anpassade efter gruppernas nivåer. Ekipagen varvar mellan att träna och att lyssna för att ta del av allas feedback.
Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker.
Syftet med träningarna är att ge ekipagen kunskap och verktyg som hjälper dem vidare i utvecklingen på agilitybanan. Träningen anpassas efter individernas behov.
Förkunskaper: Hunden ska kunna genomföra hinder i kombinationer. Ekipaget bör ha tävlingsambitioner.

Antal deltagare: max 6 ekipage
Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Intensivträning för Annika af Klercker och Camilla Jakobsson

Intensivträning – vi maxar tiden med två timmar och endast tre ekipage!

Under träningen erbjuds möjlighet att jobba på hela banor för att hitta flytet, hindersug, linjer och fart. Givetvis kan man även fokusera på sekvenser av banorna och arbeta mer kring detaljer i handlingen och olika tekniker.

Vi kör banan på ett tävlingsmässigt sätt vilket inkluderar banvandring och genomförande. Varje ekipage kommer att få köra banan ett antal gånger och däremellan få tips för förbättringar.

Tillfällena för Camilla Jakobsson hålls på den fasta banan i Snobben.

Tillfällena för Annika af Klercker hålls i Fähunden, banan byggs tillsammans.

Förkunskaper: Samtliga hindertyper kan förekomma, men givetvis går det bra att hoppa över hinder om man så vill.

Antal deltagare: max 3 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Running Contacts Grundkurs

Den här kursen passar dig som vill ta dig an träningen gällande Running Contacts.

Running contacts är det kontaktfältsbeteende som innebär att hunden springer över balansbommen/A-hindret och träffar kontaktfältet i full hastighet. Här börjar vi från grunden och lär hunden förmågan att träffa och bygger steg för steg mot det färdiga momentet på balansbommen. För att hunden ska kunna utföra running contacts i högsta fart, krävs en god förståelse för att justera sina steg och sin steglängd. Den grunden bygger vi med hjälp av en target, det vill säga en matta som hunden lär sig att springa över. Många läxor kommer därför att gå att göra hemma utan tillgång till en balansbom!

Träningen individanpassas och kurstillfällena innehåller både teori och praktik

Med den här kursen får ni grundkunskaper att komma igång med runningträningen och verktyg för att också kunna arbeta vidare efter avslutad kurs.

Förkunskaper: En grundläggande allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt. Hunden bör vara minst 10 månader gammal.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Kortkurs – Tema Fart och driv

Vill du hitta den där extra växeln? Då passar den här temakursen utmärkt! Under kursen jobbar vi med att öka din hunds fart, driv och självständighet. Att med fokus på lek- och belöningsutveckling få hunden att bjuda på mer initiativ i träningen. Vi jobbar endast med enstaka hinder, då merparten av träningen sker utan hinder.

Syftet med kursen är att stärka ekipagets relation och ge ägaren utökad kunskap och förståelse för vad som motiverar just deras hund och verktyg att använda i sin fortsatta träning.

Förkunskaper: En grundläggande allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Antal deltagare: max 5 ekipage
Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Kortkurs - Tema Slalom

Vill du satsa allt på slalominlärningen? Då har du hittat rätt! Under den här temakursen ligger allt fokus på vidareinlärning av Slalom. Kursen passar dig som påbörjat träningen av slalomet men även dig som har kommit en bra bit och som vill finputsa detaljerna. Vi kommer att använda oss av två olika inlärningsmetoder efter önskemål: Alléslalom och bågar, självklart finns även möjlighet att träna på ett vanligt slalom. Vi tar vid där varje ekipage befinner sig och bryter och fördjupar oss i inlärningen av slalomets i olika delmoment.

Syftet med temakursen är att varje ekipage ska få individuella verktyg för att bygga upp ett snabbt och säkert slalombeteende.

Förkunskaper: Inlärningen av slalomet ska vara påbörjad.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Kortkurs - Tema Gungan

Nu kör vi en temakurs där allt fokus ligger på vidareinlärning av Gungan. Temakursen passar dig som påbörjat träningen av gungan men även dig som har kommit en bra bit och som vill finputsa detaljerna. Under kursen bryter vi ner inlärningen av gungan i olika delmoment. Vi fördjupar vår kunskap om varje moment för att sedan kunna sätta ihop bitarna till önskat beteendet på gungan som helhet.

Syftet med kursen är att varje ekipage ska få individuella verktyg för att bygga upp ett snabbt och säkert beteende på gungan.

Förkunskaper: Inlärningen av gungan ska vara påbörjad. Om din hund är rädd för själva ljudet från gungan ber vi dig vänligen att kontakta oss innan du anmäler dig.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.