Hoppa till innehåll

Agility - Aktiveringsinriktade kurser

Anmälningsvillkor – Vänligen läs igenom detta innan du anmäler dig. Vid genomförd anmälan anses du godkänna villkoren.

Agility Nybörjarkurs

Vill du testa agility? Då är detta rätt kurs för dig!

Kursen är avsedd för dig som vill ta det första steget in i agilityns underbara värld med inriktning att ha det som en rolig aktivering tillsammans med din hund.

Under kursen går vi igenom hur man kan lära in agilityhindren, få hunden att söka hinder självmant samt bygga hundens självförtroende för olika hinder. Mest fokus lägger vi på att hundarna ska komma en bra bit i inlärningen av hopphinder, tunnel, däck, mur, långhopp, och oxer. Vi påbörjar också inlärningen gällande slalom och kontaktfältshindren. Vi kommer att gå igenom grunderna i belöningsträning och även andra nyttiga övningar för agilityträningen som tex stanna kvar, runda kon mm.

Syftet med kursen är att ge hundarna trygghet och gott självförtroende i agilitysituationen som gör att de med glädje går vidare i agilityvärlden.

Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov. Kursen innehåller både praktik och teori.

Förkunskaper: Hunden ska helst vara minst 1 år gammal. Viss allmänlydnad är en god förutsättning för att ta till sig kursen på bästa sätt.

Antal deltagare: max 6 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Fortsättningskurs

Kursen är avsedd för dig som vill gå vidare i den fantastiska agilityvärlden med siktet inställt på att ha sporten som en rolig aktivering.

Under kursen går vi igenom grunderna i handling och tränar på de mest grundläggande bytena där vi jobbar med att få hunden att följa vårt kroppsspråk. Vårt fokus ligger mestadels hos föraren under kursen, men vi fortsätter även med ren hinderinlärning framförallt vad gäller slalom och kontaktfältshindren.

Syftet med kursen är att föraren kommer en bit på väg vad gäller handlingen av sin hund, samt att få med sig verktyg för vidare hinderinlärning. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Kursen innehåller både praktik och teori.

Förkunskaper: Hunden ska vara grundtränad på hopphinder och tunnlar samt kunna arbeta utan koppel.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility Handlingskurs

Kursen passar dig som har gått en Agility Fortsättningskurs eller har motsvarande kunskaper och som vill komma vidare i utvecklingen av handlingen. Vi kommer att jobba med kombinationer och kortare banor. Vi finslipar de tre bytena: framförbyte, blindbyte och bakombyte.

Kursen är till största del en handlingskurs vilket betyder att vi inte lägger så mycket tid på ren hinderinlärning. Samtliga hindertyper kan förekomma i kombinationerna undantaget kontaktfältshindren.

Syftet med kursen är att ta sig igenom en hoppbana på ca 17 hinder på hoppklass 1 nivå. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Ekipaget bör kunna utföra framförbyte, blindbyte samt bakombyte. Hunden ska även kunna hoppa kombinationer på 5-10 hinder i rad.

Antal deltagare: max 4 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Agility - Tävlingsinriktade kurser

Tävlingsinriktad Grundkurs - from 12 veckors ålder och uppåt

Detta är den perfekta kursen för dig som vill komma igång med agilityträningen med siktet inställt på tävling. Kursen passar hundar i alla åldrar, från valpar till äldre hundar.

Under kursen jobbar vi med grundträning som är a och o för att bygga upp det blivande agilityekipaget.

Vi går igenom grunderna i inlärning med hjälp av belöningsträning. Vi tränar kroppskontroll, följsamhet, självkontroll, grundläggande övningar för den framtida handlingsträningen, svängträning och verbala kommandon, förberedande markarbete inför kontaktfältsträningen osv allt för att stärka ekipagets relation och ge goda förutsättningar för framtida agilityträning. Vi kommer inte jobba med ren hinderinlärning.

Syftet med kursen är att ge dig verktyg och kunskap om grundläggande övningar som krävs för att skapa ett välutbildat agilityekipage.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs dock ska valpar vara minst 12 veckor gamla och hunnit få sin sista vaccinering innan kursen påbörjas.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Tävlingsinriktad Fortsättningskurs

Kursen är avsedd för dig som har en hund på 6 månader och uppåt, och som med stor fördel gått en ”Grundkurs” alternativt innehar motsvarande kunskaper.

Under kursen jobbar vi med att bygga vidare på våra grunder så att vi på sikt blir ett säkert och starkt sammansvetsat ekipage på agilityplanen.

Vi vidareutvecklar alla övningarna vi har med oss från ”Grundkursen” och lägger på fler övningar kopplade till handlings tekniker. Vi går vidare med de förberedande övningarna för kontaktfältsträningen. Vi påbörjar inlärningen av hopphinder, tunnlar och verbala kommandon.

Syftet med kursen är att ge dig verktyg och kunskap om grundläggande övningar som krävs för att skapa ett välutbildat agilityekipage.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått en ”Grundkurs”, eller inneha motsvarande kunskaper för att kunna ta till sig kursens innehåll på bästa sätt. Hunden ska vara ca 6 månader och uppåt. Hunden ska kunna arbeta lös bland andra hundar.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.

Tävlingsinriktad Hinderinlärningskurs

Kursen är avsedd för dig som med stor fördel redan gått ”Grundkurs” och ”Fortsättningskurs” och som vill jobba vidare med agilityträningen, med siktet inställt mot tävling. Kursen riktar sig till hundar från ca 8 månader och uppåt.

Under kursen kommer vi att börja med inlärningen av samtliga hinder typer och stärka kunskaperna kring hopphinder och tunnlar. Vi fokuserar på detaljer i hinderinlärningen som gör att ekipagen kan sikta emot en målbild där hindren utförs på det snabbaste och säkraste sättet.
Vi arbetar vidare med träningen av RC, självständighet, svängar, verbala kommandon osv. Vi börjar arbeta i mindre hinderkombinationer.

Syftet med kursen är att ge ekipagen detaljerad kunskap kring agilityträningen med fokus på att skapa självständighet och hindersug.

Kursen innehåller både praktik och teori. Kursens innehåll anpassas efter deltagarnas behov.

Förkunskaper: Ekipaget ska ha gått ”Grundkurs” och ”Fortsättningskurs” alternativt inneha motsvarande kunskaper. Hunden ska kunna arbeta lös bland andra hundar.

Antal deltagare: max 5 ekipage

Kursen hålls inomhus.

För information om aktuella kursstarter, tider, pris mm, vänligen klicka på Boka-knappen.