Vi välkomnar vår nya instruktör Cili Blomgren till oss! Läs mera om Cili under fliken ”Om oss”.