Vi har uppdaterat sidan Lokaler och underfliken hallar, där du kan läsa om den exakta utrustningen som finns i hallen.